Xe nâng người cần thẳng 18m - 20m JLG 600S - 0903 146 114

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 18m 19m 20m JLG 600S, Genie S60…Liên hệ 0903 146 114. Website : http://thuexenangnguoi.com.vn

cẩu nâng người giá rẻ chiều cao 18-20m

Cho thuê xe nâng người giá rẻ chiều cao từ 18m đến 20m JLG 600S - 0903 146 114

xe nang nguoi 18m,xe nang nguoi 19m,xe nang nguoi 20m,thue xe nang nguoi 18m,thue xe nang nguoi 19m,thue xe nang nguoi 20m,thuê xe nâng người 18m,thuê xe nâng người 19m,thuê xe nâng ngườ 20m,xe nâng người 18m,xe nâng người 19m,xe nâng người 20m,xe boomlift 18m,xe boomlift 19m,xe boomlift 20m,xe nâng người cần thẳng 18m,xe nâng người cần thẳng 20m,xe stickboom 18m,xe stickboom 19m,xe stickboom 20m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 18m 19m 20m JLG 600S, Genie S60…Liên hệ 0903 146 114. Website : http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

350.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI JLG 600S

Views:

1830

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường