Bán và cho thuê xe nâng người 38m 40m Genie S125

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 38m 39m 40m JLG 1250AJP, Genie S125…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

Thuê xe nâng người 38m đến 40m Genie S125 - 0903 146 114

xe nang nguoi 38m,xe nang nguoi 39m,xe nang nguoi 40m,thue xe nang nguoi 38m,thue xe nang nguoi 39m,thue xe nang nguoi 40m,thuê xe nâng người 38m,thuê xe nâng người 39m,thuê xe nâng người 40m,xe nâng người 38m,xe nâng người 39m,xe nâng người 40m,xe boomlift 38m,xe boomlift 39m,xe boomlift 40m,xe nâng người gấp khúc 38m,xe nâng người gấp khúc 39m,xe Zboom 38m,xe stickboom 39m,xe Zboom 40m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 38m 39m 40m JLG 1250AJP, Genie S125…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

1.100.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI 38M GENIE S125|

Views:

1786

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường