Xe nâng người gấp khúc 26m Genie Z80/60RT

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 24m 25m 26m JLG 800AJ, Genie Z80/60…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

Thuê xe nâng người gấp khúc 24m đến 26m Genie Z80/60 - 0903 146 114

xe nang nguoi 24m,xe nang nguoi 25m,xe nang nguoi 26m,thue xe nang nguoi 24m,thue xe nang nguoi 25m,thue xe nang nguoi 26m,thuê xe nâng người 24m,thuê xe nâng người 25m,thuê xe nâng người 26m,xe nâng người 24m,xe nâng người 25m,xe nâng người 26m,xe boomlift 24m,xe boomlift 25m,xe boomlift 26m,xe nâng người gấp khúc 24m,xe nâng người gấp khúc 25m,xe Zboom 26m,xe Zboom 24m,xe Zboom 25m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 24m 25m 26m JLG 800AJ, Genie Z80/60…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

650.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI 24-26M GENIE Z80

Views:

2654

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường