Xe nâng người cần gấp khúc 18m đến 20m JLG600AJ - 0903 146 114

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 18m 19m 20m JLG 600AJ, Genie Z60/34…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

Thuê xe nâng người giá rẻc 18m đến 20m làm việc JLG600AJ - 0903 146 114

xe nang nguoi 18m,xe nang nguoi 19m,xe nang nguoi 20m,thue xe nang nguoi 18m,thue xe nang nguoi 19m,thue xe nang nguoi 20m,thuê xe nâng người 18m,thuê xe nâng người 19m,thuê xe nâng ngườ 20m,xe nâng người 18m,xe nâng người 19m,xe nâng người 20m,xe boomlift 18m,xe boomlift 19m,xe boomlift 20m,xe nâng người gấp khúc 18m,xe nâng người gấp khúc 19m,xe Zboom 20m,xe Zboom 18m,xe Zboom 19m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 18m 19m 20m JLG 600AJ, Genie Z60/34…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

560.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI JLG 600A|2009

Views:

2177

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường