Xe nâng người cần thẳng 36m đến 38m Genie S120 - 0903 146 114

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 36m 37m 38m JLG 1200SJP, Genie S120…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

THUÊ XE NÂNG NGƯỜI 36M-38M GENIE S-120 - 0903 146 114

xe nang nguoi 36m,xe nang nguoi 37m,xe nang nguoi 38m,thue xe nang nguoi 36m,thue xe nang nguoi 37m,thue xe nang nguoi 38m,thuê xe nâng người 36m,thuê xe nâng người 37m,thuê xe nâng người 38m,xe nâng người 36m,xe nâng người 37m,xe nâng người 38m,xe boomlift 36m,xe boomlift 37m,xe boomlift 38m,xe nâng người cần thẳng 36m,xe nâng người cần thẳng 37m,xe sboom 38m,xe stickboom 36m,xe sboom 36m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 36m 37m 38m JLG 1200SJP, Genie S120…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

900.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI 37M GENIE S120|

Views:

2193

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường