Xe nâng người cần thẳng 32m đến 34m Genie S105 - 0903 146 114

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 32m 33m 34m Genie S105…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

Thuê xe nâng người cần thẳng 32m đến 34m Genie S105

xe nang nguoi 32m,xe nang nguoi 33m,xe nang nguoi 34m,thue xe nang nguoi 32m,thue xe nang nguoi 33m,thue xe nang nguoi 34m,thuê xe nâng người 32m,thuê xe nâng người 33m,thuê xe nâng người 34m,xe nâng người 32m,xe nâng người 33m,xe nâng người 34m,xe boomlift 32m,xe boomlift 33m,xe boomlift 34m,xe nâng người cần thẳng 32m,xe nâng người cần thẳng 33m,xe sboom 34m,xe stickboom 32m,xe sboom 32m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 32m 33m 34m Genie S105…Liên hệ 0903 146 114. Website: http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

700.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI 33M GENIE S105

Views:

2307

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường