Xe nâng người cần thẳng 26m đến 28m Genie S85 - 0903 146 114

GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 26m 27m 28m Genie S85…Liên hệ 0903 146 114. Website : http://thuexenangnguoi.com.vn

Dịch vụ bao gồm: - bán và cho thuê xe nâng người tại hồ chí minh- Việt Nam - bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng người - Đào tạo thợ vận hành xe nâng người

Thuê xe nâng người cần thẳng 26m đến 28m Genie S85 - 0903 146 114

xe nang nguoi 26m,xe nang nguoi 27m,xe nang nguoi 28m,thue xe nang nguoi 26m,thue xe nang nguoi 27m,thue xe nang nguoi 28m,thuê xe nâng người 26m,thuê xe nâng người 27m,thuê xe nâng người 28m,xe nâng người 26m,xe nâng người 27m,xe nâng người 28m,xe boomlift 26m,xe boomlift 27m,xe boomlift 28m,xe nâng người cần thẳng 28m,xe nâng người cần thẳng 27m,xe stickboom 26m,xe stickboom 27m,xe stickboom 28m
GK Rental chuyên bán và cho thuê xe nâng người 26m 27m 28m Genie S85…Liên hệ 0903 146 114. Website : http://thuexenangnguoi.com.vn
0903 146 114 - 0777 880 222 ( Hotline )
    vi vi
Menu
Product Details

Price:

55.000.000đ

Product code:

XE NÂNG NGƯỜI 27M GENIE S85

Views:

4695

  • Description
  • Product information
  • Comment
Product Similar
Chat FACEBOOK
Go Top
Gọi điện SMS Chỉ đường